Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

schoolgids lang smal .jpg

De St. Victorschool, één van de 15 scholen van de Stichting SPOM.
De school van uw kind(eren) valt onder het bestuur van SPOM (Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal).
In deze gids willen wij u laten zien waar onze school voor staat en wat onze school voor u en uw
kinderen kan betekenen en wat u van ons kunt verwachten.
Deze gids is via de download knop te bekijken.
Een school maak je samen. Het is belangrijk dat ouders actief meedenken en meebeslissen via
ouderraad en medezeggenschapsraad. Zo proberen we samen te werken aan de verbetering van onze
school. Dit is een continu proces waarover we u informeren via het infobulletin, onze website, de
kalender en de schoolgids.
In de tekst van deze gids spreken we van ouders. Het spreekt voor zich dat we in dit geval ook de
verzorgers van leerlingen bedoelen. Ditzelfde geldt voor de hij-vorm: in al deze gevallen hebben we het
ook over meisjes en vrouwelijke leerkrachten.

Schoolgids St. Victorschool 2019-2020.pdf

Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden