Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

groepen lang smal .jpg

Groepsbezetting 2018-2019

Groepsindeling Victorschool 2018-2019.PNG

Aanvullende opmerkingen:
Alle kinderen werken in hun stamgroep. De groepen 1-2 starten in hun eigen groep en werken vervolgens samen op het kleuterplein en spelen samen buiten.In de groepen 3 t/m 8 kan uw kind er voor kiezen om op de ‘werkmomenten’ op het leerplein te gaan werken. De vakken verkeer en catechese worden aangeboden in de tussenweken, wanneer er geen IPC thema is.
De onderwijsassistent ondersteunt de groepen 3 t/m 6.

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden