Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

sept okt 401x258.jpg
- 19 augustus: Eerste schooldag
- 27 augustus: Informatie-avond

- 9 t/m 13 september: Inloopweek
- 16 september: MR vergadering
- 24 september: Ouderavond

- 8 oktober: Studiemiddag (kinderen zijn vrij om 12.00 uur)
- 14 t/m 18 oktober: Herfstvakantie
- 28 oktober t/m 1 november: Welbevindingsgesprekken

nov dec.jpg
- 7 november: Leste Mert (kinderen zijn vrij)
- 19 november: MR vergadering

- 4 december: Sinterklaasviering
- 20 december: School tot 12.00 uur
- 23 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

jan febr.jpg
- 13 januari: Studiemiddag (kinderen zijn vrij om 12.00 uur)
- 22 januari: MR vergadering

- 3 t/m 7 februari: Adviesgesprekken groep 8
- 3 februari: Studiemiddag (kinderen zijn vrij om 12.00 uur)
- 13 februari: Rapporten mee
- 17 t/m 21 februari: Rapportgesprekken
- 19 februari: Groep 1/2 is vrij (i.v.m. Carnaval op vrijdag)
- 21 februari: Carnaval (alle kinderen zijn vrij om 12.00 uur)
- 24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie

mrt april.jpg
- 12 maart: Studiemiddag (kinderen zijn vrij om 12.00 uur)
- 19 maart: MR vergadering
- 25 maart: Grote rekendag
- 25 maart: Schoolvoetbal meisjes

- 1 april: Schoolvoetbal jongens
- 3 april: Finale schoolvoetbal
- 8 april: Studiedag (kinderen zijn vrij)
- 13 april: Tweede Paasdag (kinderen zijn vrij)
- 15 t/m 17 april: Cito eindtoets groep 8
- 22 april: Groep 1/2 is vrij (i.v.m. Koningsspelen op vrijdag)
- 24 april: Koningsspelen (alle kinderen vrij om 12.00 uur)
- 27 april t/m 8 mei: Meivakantie

mei juni.jpg
- 10 mei: Moederdag
- 15 mei: Studiedag (kinderen zijn vrij)
- 21 en 22 mei: Hemelvaart (kinderen zijn vrij)
- 27 t/m 29 mei: Kamp groep 7 en 8
- 28 mei: Schoolreisje groep 1 t/m 6

- 1 juni: Tweede Pinksterdag (kinderen zijn vrij)
- 21 juni: Vaderdag
- 23: MR vergadering
- 25 juni: Rapporten mee
- 29 juni t/m 3 juli: Facultatieve gesprekken groep 3 t/m 6
- 29 juni t/m 3 juli: Voorlopige adviesgesprekken groep 7
- 29 juni: Studiemiddag (kinderen vrij om 12.00 uur)

juli augustus.jpg
- 7 juli: Doorschuifmiddag groep 1/2
- 7 juli: Doorschuifuurtje groep 3 t/m 8
- 7 juli: Groep 8 's middags vrij
- 8 juli: Afscheidsavond groep 8
- 9 juli: Schoolfeest (continurooster tot 14.15 uur)
- 10 juli: Laatste schooldag voor groep 3 t/m 7 (vakantie om 12.00 uur)
- 10 juli: Groep 1/2 en groep 8 heeft vakantie
- 13 juli t/m 21 augustus: Zomervakantie
Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden