Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

De naam

De school is gesticht door het kerkbestuur van de parochie van de H. Victor en Gezellen in Afferden in november 1924 in het gebouw op de hoek Koningstraat - Schriksestraat. Daarvoor bestond er een openbare school op Het Hoog. Deze school werd voornamelijk bezocht door jongens; de meisjes gingen naar de zusterschool in Deest.

De school is genoemd naar de heilige Victor, tevens patroon van de parochie. Hij was een officier uit het Romeinse leger, die christen was geworden. Bij Xanten werd hij gedwongen aan de Romeinse goden te offeren. Toen hij weigerde, werd hij om het leven gebracht. Zijn gebeente kwam uiteindelijk in de kerk van Xanten te liggen. Het gebied van Maas en Waal viel later onder het kerkelijk gezag van Xanten (12de eeuw), waardoor Victor ook hier vereerd wordt.

Sinds oktober 1984 huist de school in een gebouw in De Gaard.

Ligging

De St. Victorschool kan getypeerd worden als een dorpsschool.
Dat is in de eerste plaats te zien aan de landelijke ligging van de school, centraal in
het dorp, te midden van weilanden en omgeven door veel groen.

De schoolgrootte

Dit schooljaar zullen er ongeveer 119 leerlingen zijn.

Gebruikers van het schoolgebouw

In het gebouw zijn ook de peuterspeelzaal “Ringeling” en de TSO (tussenschoolse opvang, overblijven) gehuisvest.
Daarnaast is er een speellokaal voor kleuters en een aula die gebruikt wordt als leerplein voor o.a. IPC. Een vrijstaand gebouw is in gebruik als technieklokaal.

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden