Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

snappet.jpg

Bij verschillende vakken maken we gebruik van het computerprogramma 'Snappet' bij het lezen van teksten (begrijpend lezen) of het maken van opdrachten en toetsen (rekenen). Na de instructie wordt er gekeken naar de verschillen tussen kinderen om vervolgens goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat gaat verder dan alleen op organisatorisch en didactisch vlak. Er wordt ook kritisch gekeken naar de leerinhoud en de taakbeleving van kinderen. In onderwijstermen heet dit 'adaptief onderwijs'.
Snappet gelooft dat techniek in adaptief onderwijs het verschil maakt door het administratieve deel over te nemen van de leerkracht. Adaptief werken op papier is voor een leerkracht ondoenlijk in een klas met 30 leerlingen. De techniek ondersteunt de leerkracht, maar de leerkracht is en blijft altijd de regisseur.

Bij taal, spelling en technisch lezen werken we met verschillende aanpakken die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling, waarbij de methode de leidraad is.

Link naar Snappet.

Snappet

Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden