Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

lerendoenmaken.jpg

LerenDoenMaken is een leergang waarmee we aan de ontwikkeling werken van toekomstgerichte vaardigheden in de groepen 5 t/m 8. Denk aan: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid.

LerenDoenMaken is een ICT-leergang die het initiatief bij de leerling legt, waarbij de leerkracht coach, stimulator en begeleider is.
Hij probeert de leerlingen te motiveren en te enthousiasmeren. Is er een probleem dan is de leerkracht niet de alwetende persoon, maar iemand die meekijkt en mee oefent om zo samen te proberen het probleem op te lossen.

De leergang is ontwikkeld door onze ICT leerkracht Antoon van Geffen en een ouder van de St. Victorschool Michel van Ast.
We zijn er trots op dat Leren Doen Maken inmiddels gebruikt wordt door meer dan 100 basis- en voortgezetonderwijsscholen in Nederland

Link naar lerenDoenMaken

LerenDoenMaken

Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden