Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

ziek melden rood langsmal.jpg
Wanneer uw kind wegens ziekte of een bezoek aan een dokter de school niet kan bezoeken, of misschien wat later komt, hebben wij graag een berichtje van u. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Als u wilt bellen, doet u dat dan vóór schooltijd en niet tijdens de les. Van alle groepen worden absentielijsten bijgehouden. Hierop wordt elke dag genoteerd welke kinderen wegens ziekte of andere oorzaken niet aanwezig zijn.
Het kan zijn dat er op een dag (deel) geen leerkracht of ander ondersteunend personeel beschikbaar is om de telefoon op te nemen. Mocht dit voorkomen, dan hebben wij een telefoonschema onder de leerkrachten. De telefoon wordt dan de klas mee ingenomen.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden. Als dat gebeurt, proberen we de ouders van het kind te bereiken. Dit gebeurt telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als het zodanig ziek is dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet en we kunnen u niet bereiken, gaat iemand van de school als begeleider mee.

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden