Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

toestemming foto.jpg

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

We vragen daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. U kunt de toestemmingsbrief downloaden en met uw kind meegeven naar school.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Download hier het toestemmingsformulier.

Toestemming gebruik foto's en video's.pdf

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden