Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

ouders.jpg

Wij streven ernaar dat school en ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van het kind. Als ouder bent u betrokken bij de ontwikkeling van uw kind, bij de school en bij zijn/haar leerkracht.U toont belangstelling, helpt uw kind bij opdrachten die thuis gemaakt worden en begeleidt uw kind wanneer dat nodig is. Ook bezoekt u de informatie-avonden en de oudergesprekken. Voor ons is het belangrijk wanneer u ons laat weten als er thuis iets gebeurt dat het gedrag van het kind op school kan beïnvloeden.

Wanneer u actief betrokken op school wilt zijn, zijn er verschillende mogelijkheiden:

  • Lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Oudervereniging (Ouderraad)
  • Contactouder worden van de groep van uw kind.
  • structureel of incidenteel helpen in de groep/ school.

We zijn blij met alle vormen van betrokkenheid!

De school is een laagdrempelige school. De contacten met de ouders zijn open en gemoedelijk. Wij informeren de ouders over allerlei zaken die de ontwikkeling en de vorderingen van het kind betreffen. Naast talloze informele momenten zijn er vastgestelde momenten waarop we met ouders contact hebben.

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden