Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

identiteit.jpg

St. Victorschool en 't Klosterhufke zijn ‘katholieke basisscholen’. Wat verstaan wij daar onder? Een vaststaande betekenis is niet meer voorhanden, het is een ‘open label’ geworden dat vraagt om nadere invulling.
Om te beginnen willen we wijzen op de veranderingen in de samenleving van de laatste halve eeuw. Die samenleving is minder kerkelijk geworden en meer divers. De katholieke school en de kerk hebben in dat proces ieder een eigen functie en verantwoordelijkheid ontwikkeld. We hebben ons daarom afgevraagd wat een moderne schooleigen invulling zou kunnen zijn van deze specifieke verwijzing in onze identiteit. Wij menen die gevonden te hebben in de volgende drie aandachtsgebieden:
Leren over het leven
Het leven vieren.
Het leven delen.
We zien onszelf staan in een traditie, waarin verbondenheid en verdieping belangrijk zijn. Via deze drie aandachtsgebieden krijgt dat concreet vorm.
Op onze school zijn ook kinderen van andere geloofsovertuigingen of kinderen zonder geloof van harte welkom. We staan open voor mensen uit andere culturen en met andere inzichten.

Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden