Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

fijne veilige school.jpg

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
De kapstokregels van onze school zijn:
1. Wees goed voor jezelf.
2. Wees goed voor de ander.
3. Wees goed voor de omgeving.

Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaat niet vanzelf. Hier willen wij actief aan werken. Dit doen wij met ‘Klassenkracht’. De doelen die we onszelf gesteld hebben zijn:
1. leerkrachten voeren bewust regie op groepsvormingsprocessen om daarmee vanaf de start van het schooljaar regie te voeren op de sociale veiligheid binnen de klas en de school.
2. Versterken van de leerlingenzorg door planmatig en handelingsgericht te werken aan groepsvorming,
gedrag en gedragsproblemen.
Op de website van ‘Klassenkracht’ kunt u hier meer informatie over vinden.
De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.

Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden