Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

ons onderwijs.jpg

De missie en visie van onze school

In de visie staat beschreven wat wij belangrijk vinden en wat voor ons de uitgangspunten zijn voor goed onderwijs aan uw kind. Deze visie is voor ons een richtpunt. Dit betekent dat niet alles wat hierin staat ook al werkelijkheid is. Alles wat we ondernemen moet wel passen binnen onze visie.

Missie:
Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om een stap te zetten naar opgroeien in een complexe wereld.

Visie:
Door betekenisvol onderwijs willen we aansluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Er ontstaat enthousiasme, betrokkenheid en nieuwsgierigheid om te leren, waarbij kinderen ruimte krijgen om zelf te ontdekken en te ondernemen.

Een kind in bloei heeft plezier, voelt zich veilig en heeft zelfvertrouwen. Het kind wordt sociaal weerbaar. Het wordt zelfredzaam, is zelfstandig en leert samen te werken. Het mag zich ontplooien. We willen dat de talenten van een kind benut worden, dat het leert om kritisch en creatief te denken en een probleemoplossend vermogen ontwikkeld.

We streven ernaar om een plek te zijn waar je voor jezelf, de ander en de omgeving zorgt. We waarderen elkaar door open en integer te zijn naar elkaar en naar jezelf. We geven en nemen verantwoordelijkheid

Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden