Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

MR.jpg

In de Wet Medezeggenschap op Scholen is de inspraak van zowel ouders als teamleden geregeld. De MR geeft op de school invulling aan deze wet. De MR komt in actie wanneer er sprake is van toestemming, instemming en/of van advies.
Dit ligt per school vast in het reglement Medezeggenschapsraad, dat in goed overleg tussen MR en bestuur is vastgesteld. Deze is te vinden op onze website.
De MR (medezeggenschapsraad) van ’t Klòsterhûfke bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding, die evenredig zijn vertegenwoordigd. De directeur bezoekt als adviseur regelmatig de MR-vergadering.

Wie zitten er in de MR?
De MR van de St. Victorschool en 't Klosterhufke bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de beide scholen. Er is een rooster van aftreden.

Namens de ouders uit Afferden hebben zitting:
Patrick Melenhorst en Femke Kuipers.

Namens de ouders uit Deest hebben zitting:
Sanne Straten en Mascha van Heumen.

Namens de leerkrachten uit Afferden hebben zitting:
Hanneke van de Berg en Irma Kocken.

Namens de leerkrachten uit Deest hebben zitting:
Susanne Arts- Moolhuijsen en Eveline Sutmuller.

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

Partners in onderwijs © 2020. Alle rechten voorbehouden