Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

schooltijden lang smal kl.jpg
's Morgens van 08.30 uur - 12.00 uur
's Middags van 13.15 uur - 15.15 uur
's Woensdags van 08.30 uur - 12.15 uur

Groep 1-2 heeft de hele vrijdag géén school.

In incidentele gevallen, als er bijv. bijzondere vieringen zijn, zijn de leerlingen van groep 1-2 echter welkom op school. Voor dit schooljaar is dat op vrijdag 9 februari i.v.m. de carnavalsviering en op vrijdag 20 april i.v.m de koningsspelen.
Groep 1-2 is dan op woensdag 7 februari en woensdag 18 april vrij.
Indien dit nog op andere momenten voorkomt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. de Nieuwsbrief.

Op deze tijden moet uw kind op school aanwezig zijn.

De bel gaat ‘s ochtends om 8.25 uur en ‘s middags om 13.10 uur.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind OP TIJD op school aanwezig is, zodat we tijdig kunnen beginnen met de lessen.

U mag uw kind in alle groepen naar binnen brengen. Houdt u er dan wel rekening mee dat de leerkracht vóór school er voor de kinderen is. Wilt u daarom op die tijd alleen urgente zaken aan hem of haar doorgeven.Andere zaken kunt u ná schooltijd doorgeven of eventueel een afspraak maken.
Om 8.30u en 13.15u gaat de zoemer. Ouders verlaten dan de school (ook de gangen), zodat we op dat tijdstip ook echt met de lessen kunnen starten.

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden