Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

vakantierooster lang smal kl.jpg
Herstvakantie 1 week 15 t/m 29 oktober
Leste Mert (vrije dag) donderdag 8 november
Studiemiddag Vrijdag 14 december
Kerstvakantie 2 weken 24 december t/m 4 januari
Studiemiddag dinsdag 5 februari
Voorjaarsvakantie 1 week 4 t/m 8 maart
Studiemiddag donderdag 21 maart
Studiemiddag maandag 8 april
Meivakantie 2 weken 22 april t/m 3 mei
Studiemiddag donderdag 23 mei
Hemelvaart donderdag vrijdag 30 en 31 mei
Tweede Pinksterdag maandag 10 juni
Studiemiddag maandag 24 juni
Zomervakantie 6 weken 8 juli t/m 16 augustus

De vakanties worden in een regionaal overleg gepland en voorgelegd aan de GMR. Deze kunnen dus afwijken van de data die u kunt vinden op de internetsite van de Rijksoverheid. Voor het plannen van onze eigen studiedagen etc. zijn wij gebonden aan een aantal regels. Zo mogen er (buiten de al geplande vakanties en vrije dagen) niet meer dan 7 “gebroken” weken zijn. Ook mogen wij geen extra hele weken vrij plannen. Onze eigen planning is voorgelegd aan de MR, waarna deze haar instemming verleend heeft.

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden