Partners in onderwijs

Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om een eerste stap te zetten naar groot worden in een complexe wereld.

Vul hier Uw gegevens in.

Inschrijven voor:
Datum van aanmelding:
Achternaam
Voorna(a)men
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Kopie van bewijsstuk burgerservicenummer.
Geboorteplaats
Geboorteland
Aantal kinderen in gezin
Plaats kind in gezin: 1e-2e-enz.
Noodnummer
Naam
Naam huisarts
Naam verzekeraar
Polisnummer
Opmerkingen m.b.t gezondheid kind.
Ben u akkoord met het plaatsen van foto's/filmpjes op onze website?

Gegevens verzorgers.

Achternaam Ouder/verzorger 1
Voornaam
Geboortedatum
Relatie tot leerling
Geboorteland
Nationaliteit
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Beroep
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail adres
Hoogst genoten opleiding
Achternaam Ouder/verzorger 2
Voornaam
Geboortedatum
Relatie tot leerling
Geboorteland
Nationaliteit
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Beroep
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail adres
Hoogst genoten opleiding

U kunt ook het inschrijffrmulier downloaden en printen. Daarna kunt u het handmatig invullen en op school afgeven.

inschrijfformulier download.jpg

Partners in onderwijs © 2019. Alle rechten voorbehouden